Nieuws

Zo ziet de nieuwe basisbeurs eruit


Hoe hoog pakt de nieuwe beurs uit?
Uitwonende studenten in het hoger onderwijs ontvangen straks €274,90 per maand, thuiswonende studenten €110,30. Voor alle uitwonende studenten (ook mbo) komt daar in het studiejaar 2023 – 2024 nog zo’n €165 euro per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van de energie en boodschappen. Een uitwonende student ontvangt dan maandelijks bijna €440. De basisbeurs in het hoger onderwijs gaan in het studiejaar 2023 -2024 niet alleen gelden voor nieuwe studenten, maar ook mensen die al studeren en nog geen recht hebben op een studiefinanciering.

Wanneer heeft een student recht op een aanvullende beurs?
Een groot deel van de studenten kan voorstaan een beroep doen op de aanvullende beurs voor extra financiële ondersteuning. Die bedraagt in het voorstel maximaal €416 per maand, ruim €100 meer dan in het oude basisbeursstelsel. De exacte hoogte is inkomensafhankelijk. De inkomstengrens (voor ouders) is in het plan verhoogd van ruim €55.000 nu naar €70.000 voor hbo- en wo- studenten. Hierdoor kunnen ook studenten met ouders met een middeninkomen in de toekomst een aanvullende beurs krijgen. Deze wordt omgezet in een gift als een student binnen tien jaar een diploma haalt.  

Wat doet het kabinet voor (ex-) studenten die (deels) onder het leenstelsel vielen?
Het kabinet maakt naar eigen zeggen ‘een gebaar’ richting studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Voor het gebaar is incidenteel 1 miljard euro beschikbaar: voor een studieperiode van vier jaar gaat het om ongeveer €1400 euro per student. Daar bovenop worden de afgegeven studievouchers vrij besteedbaar. Zo’n 375.000 studenten ontvangen zo een extra bedrag van circa €1835 in mindering op hun studieschuld of ze krijgen dit bedrag uitgekeerd als ze geen studieschuld (meer) hebben.

Krijgen mbo’ers vanaf aankomende studiejaar dezelfde rechten als andere studenten?
Sowieso trekt   onderwijsminister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk. Deze zijn nu nog verschillende voor het mbo en hoger onderwijs, met verschillende aflosperiodes (respectievelijk 15 en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. Nieuwe mbo- studenten die beginnen met studeren in studiejaar 2023-2024 krijgen dezelfde voorwaarden als studenten op het hbo en de universiteit. Mbo’ers die op dat moment als studeren – bijvoorbeeld aan hun tweede jaar beginnen – mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel.

 

Bron: AD

Terug