Nieuws

Aangifte inkomstenbelasting 2021


Betreft: inleveren gegevens voor aangifte inkomstenbelasting 2021

 

Geachte clientèle,

 

Het jaar 2021 is voorbij en wil  de belasting nog alles van u weten en dus tijd voor de aangifte inkomstenbelasting, vandaar deze brief als geheugensteuntje.

 

Wat moet er worden ingeleverd: indien natuurlijk voor u van toepassing

  • Jaaropgaven
  • WOZ-waarde eigen woning 2021 niet 2022
  • Rente en stand hypotheek
  • Bij verhuizing, documentatie notaris, taxatie etc.
  • Lijfrente (indien van toepassing)

Betaalde kosten i.v.m. ziekte, die niet worden vergoed door de verzekering en boven de € 385,-- eigen risico vallen, te denken valt aan:

Medicijnen, gehoorapparaat, , reiskosten ziekenhuis, parkeerkaartjes, tandarts, dokter, reiskosten ziekenbezoek geldt alleen voor familie wonend op hetzelfde adres

Giften (goede doelen/Kerkelijke donaties/bijdragen) Kijk of de gift een ANBI is.

 

Aantal inwonende kinderen, naam en geboorte datums, BSN-nummers (belangrijk)

Gehuwd, gescheiden, alleenstaande ouder, of gaan samenwonen in 2021, met de exacte datum!

Alimentatie (indien van toepassing)

 

Banksaldo’s per 1-1-2021 en 31-12-2021

Saldo’s zijn belangrijk i.v.m. heffingsvrijvermogen (in 2021 €50.000 per persoon) en eventuele gevolgen zorgtoeslag, huurtoeslag en kind gebonden budget.

 

Jaaropgave kinderopvang! Als we deze niet hebben, kunnen we geen berekening maken.

 

Aangifte inkomstenbelasting, voorlopige teruggave inkomstenbelasting, bijdrage zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kind gebonden budget.

 

 

Graag zie ik u op De Tunen 2, 8748 EJ  WITMARSUM of u kunt de stukken mailen naar: info@ahtmkb.nl

 

Met vriendelijke groet,

Team AHT

 

Let op! Er kunnen jaaropgaven via de mail binnenkomen of op een bepaalde site waarin u moet inloggen.

Te denken valt aan: UWV ZIEKTEWET/zwangerschapsverlof O.I.D., SVB, pensioenfondsen.

We nemen anders de inkomens niet mee en hiermee kloppen de aangiftes dus niet.

U bent hiervoor zelf aansprakelijk!

 

 

 

Terug